Предимства на Legal-world.Online

Виртуален офис

 • Използвайте календара, за да организирате ангажиментите си за деня, седмицата или месеца;
 • В посоченото от вас работно време, заявените услуги автоматично се отбелязват в календара за съответния свободен ден и час;
 • Проследявайте изпълнението на задачите и плащанията за тях;

Виртуален офис

 • Използвайте календара, за да организирате ангажиментите си за деня, седмицата или месеца;
 • В посоченото от вас работно време, заявените услуги автоматично се отбелязват в календара за съответния свободен ден и час;
 • Проследявайте изпълнението на задачите и плащанията за тях;

Гарантирани възнаграждения

 • Възнагражденията за поисканите услуги предварително се блокират от платежната система по сметката на клиента;
 • След предоставяне на услугата, сумите автоматично се превеждат от платежната система по вашата сметка;

Гарантирани възнаграждения

 • Възнагражденията за поисканите услуги предварително се блокират от платежната система по сметката на клиента;
 • След предоставяне на услугата, сумите автоматично се превеждат от платежната система по вашата сметка;

Защита на информацията

 • Използването на криптирани канали за комуникацията осигуряват надеждна защита при обмяната на данни;
 • Клиентските данни са защитени съгласно изискванията на националното и Европейското законодателство;

Защита на информацията

 • Използването на криптирани канали за комуникацията осигуряват надеждна защита при обмяната на данни;
 • Клиентските данни са защитени съгласно изискванията на националното и Европейското законодателство;

Спечелете с Legal-world.Online. Осигурите си "пасивен" доход

 • Придобийте на преференциални цени права върху записани акции преди предстоящото им първично публично предлагане на БФБ;
 • Придобийте акции след започване на публичното предлагане на ценни книжа на БФБ;

Спечелете с Legal-world.Online

 • Придобийте на преференциални цени права върху записани акции преди предстоящото им първично публично предлагане на БФБ;
 • Придобийте акции след започване на публичното предлагане на ценни книжа на БФБ;

Виртуален офис

 • Използвайте календара, за да организирате ангажиментите си за деня, седмицата или месеца;
 • В посоченото от вас работно време, заявените услуги автоматично се отбелязват в календара за съответния свободен ден и час;
 • Проследявайте изпълнението на задачите и плащанията за тях;

Гарантирани възнаграждения

 • Възнагражденията за поисканите услуги предварително се блокират от платежната система по сметката на клиента;
 • След предоставяне на услугата, сумите автоматично се превеждат от платежната система по вашата сметка;

Защита на информацията

 • Използването на криптирани канали за комуникацията осигуряват надеждна защита при обмяната на данни;
 • Клиентските данни са защитени съгласно изискванията на националното и Европейското законодателство;

Спечелете с Legal-world.Online. Осигурите си "пасивен" доход

 • Придобийте на преференциални цени права върху записани акции преди предстоящото им първично публично предлагане на БФБ;
 • Придобийте акции след започване на публичното предлагане на ценни книжа на БФБ;
Изберете:
Клиент
Адвокат